Selecteer een pagina

Factsheets voor FBE Groningen

Factsheets

Factsheet – Ree

Factsheet – Ree

Ree Capreolus capreolus De ree is een zoogdier dat valt onder de hertachtigen. Een mannetjes ree heet bok, een vrouwtje geit, een jong een reekalf en een groep een sprong. De ree is het enige hoefdier met kiemrust. Dit wil zeggen dat de ongeboren...

Factsheet – Overwinterende Kolgans

Factsheet – Overwinterende Kolgans

Kolgans Anser albifronsKolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties...

Factsheet – Overwinterende Brandgans

Factsheet – Overwinterende Brandgans

Brandgans Branta Leucopsis De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in sommige winters meer dan 800.000 exemplaren,...

Factsheet – Overwinterende Grauwe Gans

Factsheet – Overwinterende Grauwe Gans

Grauwe Gans Anser anserDe aantallen stegen vanaf 1975 enorm, een gevolg van de toegenomen Noordwest-Europese broedpopulatie inclusief de Nederlandse. De aantallen zijn het hoogst in najaar en winter, wanneer de omvangrijke eigen populatie...

Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans

Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans

Grauwe Gans Anser anserAls broedvogel (overzomerende gans) is de (toekomstige) staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610). De (toekomstige) staat van instandhouding in...