Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet – Overwinterende Grauwe Gans

Factsheet – Overwinterende Grauwe Gans

Grauwe Gans

Anser anser

De aantallen stegen vanaf 1975 enorm, een gevolg van de toegenomen Noordwest-Europese broedpopulatie inclusief de Nederlandse. De aantallen zijn het hoogst in najaar en winter, wanneer de omvangrijke eigen populatie (grotendeels standvogels) aanvulling uit Noord- en Oost-Europa krijgt.

Rond 2010 ging het om maximaal een half miljoen Grauwe Ganzen, verdeeld over het hele land maar met accenten in het Deltagebied en rivierengebied. Streng winterweer heeft weinig effect op aantallen en verspreiding.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1610).

De soort is een aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

Aantallen in Groningen

overwinterende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overwinterende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

Aantallen totaal en per jaar

Opmerking: over 2022 en 2023 is nog geen data beschikbaar.

belang in groningen

schade overwinterende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overwinterende grauwe gans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
17Eemsmond
54Westerwolde3.278
208Stadskanaal e.o.5.426
224Oude Veenkoloniën7.70346.73949.04234.211109.089
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier6.32116.63830.68864.97979.221
287Bierum12.59522.36535.16264.30459.425
288Fivelgo21.59739.59857.00435.05539.954
338Bellingwedde
353Duurswold80.58878.40192.548262.239284.511
380Meedhuizen6.959667462
382Hunsingo3.6162.313
383Noordelijk Westerkwartier1.292.385
390Meeden
391Noord-West Groningen
392Oldambt6.59043.11017.6919.5592.587
Totaal138.672246.850294.001473.327580.675

Totaal getaxeerde schade en verdeling naar gewas en foerageergebied (2023)

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naamGrasGraanOverigTotaalFoerageergebiedGeen foerageergebied
17Eemsmond
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.5.4265.4265.426
224Oude Veenkoloniën109.089109.08994.83214.257
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier79.22179.22162.71716.504
287Bierum45.91812.85065759.42557.4621.962
288Fivelgo39.95439.95434.2745.680
338Bellingwedde
353Duurswold224.11858.4981.896284.511104.192180.319
380Meedhuizen462462462
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden
391Noord-West Groningen
392Oldambt2.5872.5872.587
Totaal498.76179.3612.553580.675353.478227.197

beheer in groningen

afschot overwinterende grauwe gans

Het beheer van overwinterende grauwe ganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
17Eemsmond69514473145
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkolonieën119756
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier22
287Bierum677619
288Fivelgo25421
338Bellingwedde321
353Duurswold325251322190760
380Meedhuizen121640638
382Hunsingo3061657
383Noordelijk Westerkwartier37305066
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen88165190169218
392Oldambt301091008550
Totaal5346607536051.402

overzicht

Totalen overwinterende kolgans

Totalen op basis van index (2019 = 100)