Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Brandgans
  4. /
  5. Factsheet – Overwinterende Brandgans

Factsheet – Overwinterende Brandgans

Brandgans

Branta Leucopsis

De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in sommige winters meer dan 800.000 exemplaren, overeenkomend met 80% van de flyway-populatie.

De verspreiding bleef tot rond 1990 sterk beperkt tot Friesland en het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied. Daarna veroverde de Brandgans ook het binnenland. Hier neemt hij, in tegenstelling tot de kustgebieden, ook recent nog toe. Piekaantallen in het binnenland worden doorgaans in de nawinter geteld. Koud winterweer leidt tot enige herverdeling binnen ons land: relatief lage aantallen in Noord-Nederland en relatief hoge aantallen in het zuidelijk deel.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1670).

aantallen en spreiding in groningen

overwinterende brandgans

Aantallen totaal en per jaar

2021: midwintertelling op de 3e zaterdag van januari

Opmerkingen: de data van 2022 en 2023 is nog niet bekend.

belang in groningen

schade overwinterende brandgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende brandgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
17Eemsmond1,84110,30348,002
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën34,77351,25669,13495,759140,507
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier22,24033,95826,52618,41738,272
287Bierum28,32639,01223,13865,50851,470
288Fivelgo61,715115,79473,45171,954198
338Bellingwedde
353Duurswold107,548245,481232,521154,807203,157
380Meedhuizen4505,520167
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier1,5381,292120
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen
392Oldambt53,3837,02567,64038,2372,587
Totaal309,973492,525501,063455,152484,314

Totaal getaxeerde schade met verdeling gewas en foerageergebied (2023)

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naamGrasGraanOverigTotaalFoerageergebiedGeen foerageergebied
17Eemsmond
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën140.507140.507118.15122.356
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier38.27238.27225.37812.894
287Bierum51.0932928451.47049.9981.472
288Fivelgo48.00248.00240.4297.573
338Bellingwedde
353Duurswold192.34410.177637203.15762.452140.705
380Meedhuizen198198198
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden
391Noord-West Groningen120120120
392Oldambt2.5872.5872.587
Totaal470.41613.177721484.314296.408187.906

beheer in groningen

afschot overwinterende brandgans

Het beheer van overwinterende brandganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
17Eemsmond14606310108
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkolonieën
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier4
287Bierum
288Fivelgo
338Bellingwedde
353Duurswold61
380Meedhuizen e.o.
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen1561161386093
392Oldambt772026547
Totaal31237826674208

overzicht

Totalen overwinterende brandgans

Totalen op basis van index (2019 = 100)