Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Kolgans
  4. /
  5. Factsheet – Overwinterende Kolgans

Factsheet – Overwinterende Kolgans

Kolgans

Anser albifrons

Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop uit Noordoost-Nederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het rivierengebied), soms ook tot een massale toestroom of doortrek van vogels die eerst oostelijker pleisterden.

De landelijke aantallen namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op een herverdeling van binnen Europa overwinterende Kolganzen en verlaagde jachtdruk. Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds vroeger en namen Kolganzen nieuwe pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen blijven overigens niet langer hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in februari. De in Nederland overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de seizoensgemiddelden nog toenamen komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst arriveren.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1590).

aantallen en spreiding in GRONINGEN

overwinterende kolgans

Aantallen totaal en per jaar

2021: midwintertelling op de 3e zaterdag van januari

Opmerking: de data van 2022 en 2023 is nog niet bekend.

belang in GRONINGEN

schade overwinterende kolgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende kolgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
17Eemsmond
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën37.8426.7421.9945.001
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier15.9877.8722.86731.533
287Bierum34199539.457
288Fivelgo10.21339.871
338Bellingwedde
353Duurswold73.20238.50548.69817.72163.846
380Meedhuizen600
382Hunsingo3.616578
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen
392Oldambt10.369
Totaal148.55453.11957.17519.294179.708

Totaal getaxeerde schade en verdeling gewas en foerageer (2023)

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naamGrasGraanTotaalFoerageergebiedGeen Foerageergebied
17Eemsmond
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën5.0015.0012.1602.841
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier31.53331.53314.46517.068
287Bierum39.45739.45737.9851.472
288Fivelgo39.87139.87134.1915.680
338Bellingwedde
353Duurswold63.84663.84628.47535.372
380Meedhuizen
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden
391Noord-West Groningen
392Oldambt
Totaal179.708179.708117.27662.432

beheer in groningen

afschot overwinterende kolgans

Het beheer van overwinterende kolganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
17Eemsmond1673
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkolonieën29
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier16
287Bierum114212
288Fivelgo13171726
338Bellingwedde32814
353Duurswold220450250108289
380Meedhuizen616
382Hunsingo10241659
383Noordelijk Westerkwartier3111538
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen4275473070
392Oldambt40103654051
Totaal318700438249573

overzicht

Totalen overwinterende kolgans

Totalen op basis van index (2019 = 100)