Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overzomerende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans

Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans

Grauwe Gans

Anser anser

Als broedvogel (overzomerende gans) is de (toekomstige) staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).

De (toekomstige) staat van instandhouding in Groningen, voor de overzomerende grauwe gans als broedvogel is gunstig te noemen, omdat de aantallen overzomerende grauwe ganzen toenemen dan wel stabiliseren en de aantallen hoog zijn.

De soort is een aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

fbe factsheets grauwe gans

Aantallen en spreiding in Groningen

overzomerende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overzomerende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

Aantallen totaal en per jaar

Aantallen en spreiding per WBE

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
17Eemsmond2.2361.8098442.915305
54Westerwolde900392
208Stadskanaal e.o.170124202336780
224Oude Veenkoloniën1.2963.0102.3082.2683.692
226Grootegast e.o.97757862751227
233Westerkwartier683550749850813
287Bierum e.o.3609551.4941.362791
288Fivelgo008601.185756
338Bellingwedde60658032095
353Duurswold e.o.6.1344.9785.1784.9371.221
380Meedhuizen e.o.26145535947
382Hunsingo006801.190762
383Noordelijk Westerkwartier765031512283
390Meeden e.o.07198
391Noord-West Groningen3.8202.7362.1884.3685.183
392Oldambt2.0932.5701.6052.546603
Totaal17.74917.70617.41923.22115.458

belang in groningen

schade overzomerende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overzomerende grauwe gans is per jaar in de periode 1 april t/m 1 oktober (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nmr.WBE20192020202120222023
17Eemsmond46014.885
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën3.4278.83614.02221.81215.046
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier5647.1282.7332.976
287Bierum1.0561.4151.5367.4488.235
288Fivelgo5.28012.19711.4598.0676.068
338Bellingwedde
353Duurswold22.52028.35434.20234.76443.161
380Meedhuizen1.9506.487
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier1.082
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen23.426
392Oldambt10.579
Totaal34.23361.94475.29389.70999.994

Totaal getaxeerde schade en verdeling grasland, graan en overig (2023)

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

Bron: BIJ12

WBE nr.WBE naamGrasGraanOverigTotaal
17Eemsmond
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën15.04615.046
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier2.9762.976
287Bierum8.2358.235
288Fivelgo9135.1566.068
338Bellingwedde
353Duurswold29.8578.8724.43343.161
380Meedhuizen
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier1.0821.082
390Meeden
391Noord-West Groningen23.42623.426
392Oldambt
Totaal57.02738.5364.43399.995

beheer in groningen

afschot overzomerende grauwe gans

Het beheer van overzomerende grauwe ganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen. 

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
17Eemsmond1277416663170
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkolonieën537185951
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier122052243
287Bierum3244165145
288Fivelgo8302316
338Bellingwedde
353Duurswold291317411614640
380Meedhuizen916
382Hunsingo2852
383Noordelijk Westerkwartier65073658
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen122133352127328
392Oldambt2512111114880
Totaal6687831.1441.1591.483

overzicht

Totalen overwinterende kolgans

Totalen op basis van index (2019 = 100)