Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Kolgans
  4. /
  5. Factsheet 2022 – Overwinterende Kolgans

Factsheet 2022 – Overwinterende Kolgans

29 januari 2023

Kolgans

Anser albifrons

Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop uit Noordoost-Nederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het rivierengebied), soms ook tot een massale toestroom of doortrek van vogels die eerst oostelijker pleisterden.

De landelijke aantallen namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op een herverdeling van binnen Europa overwinterende Kolganzen en verlaagde jachtdruk. Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds vroeger en namen Kolganzen nieuwe pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen blijven overigens niet langer hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in februari. De in Nederland overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de seizoensgemiddelden nog toenamen komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst arriveren.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1590).

aantallen en spreiding in GRONINGEN

overwinterende kolgans

Tekst aanleveren

Aantallen totaal en per jaar

2021: midwintertelling op de 3e zaterdag van januari

belang in GRONINGEN

schade overwinterende kolgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende kolgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
17Eemsmond
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën343253784267421994
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier20551598778722867
287Bierum341995
288Fivelgo387510213
338Bellingwedde
353Duurswold4218373202385054869817721
380Meedhuizen1311600
382Hunsingo3616578
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen
392Oldambt881910369
Totaal92568148554531195717519294

Totaal getaxeerde schade en verdeling gewas en foerageer (2022)

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naamschade 2022grasgraanfoerageergebiedgeen foerageergebied
17Eemsmond
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier
287Bierum995995995
288Fivelgo
338Bellingwedde
353Duurswold177211772117721
380Meedhuizen
382Hunsingo578578578
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden
391Noord-West Groningen
392Oldambt
Totaal192941929419294

beheer in groningen

afschot overwinterende kolgans

Het beheer van overwinterende kolganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
17Eemsmond1167
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkolonieën12
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier16
287Bierum11142
288Fivelgo131717
338Bellingwedde32814
353Duurswold209220450250108
380Meedhuizen76
382Hunsingo102416
383Noordelijk Westerkwartier331115
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen6342754730
392Oldambt87401036540
Totaal372318700438249