Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overzomerende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans

Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans

11 juli 2022

Grauwe Gans

Anser anser

Als broedvogel (overzomerende gans) is de (toekomstige) staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).

De (toekomstige) staat van instandhouding in Groningen, voor de overzomerende grauwe gans als broedvogel is gunstig te noemen, omdat de aantallen overzomerende grauwe ganzen toenemen dan wel stabiliseren en de aantallen hoog zijn.

De soort is een aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

fbe factsheets grauwe gans

Aantallen en spreiding in Groningen

overzomerende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overzomerende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

Aantallen totaal en per jaar

Aantallen en spreiding per WBE

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
17Eemsmond1448223618098442915
54Westerwolde09003
208Stadskanaal e.o.386170124202336
224Oude Veenkoloniën18531296301023082268
226Grootegast e.o.48997757862751
233Westerkwartier393683550749850
287Bierum e.o.99336095514941362
288Fivelgo820008601185
338Bellingwedde65606580320
353Duurswold e.o.51206134497851784937
380Meedhuizen e.o.910261455359
382Hunsingo180006801190
383Noordelijk Westerkwartier8457650315122
390Meeden e.o.00719
391Noord-West Groningen14253820273621884368
392Oldambt9182093257016052546
Totaal1584517749177061741923221

belang in groningen

schade overzomerende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overzomerende grauwe gans is per jaar in de periode 1 april t/m 1 oktober (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nmr.WBE20182019202020212022
17Eemsmond46014885
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën6687342788361402221812
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier104056471282733
287Bierum18601056141515367448
288Fivelgo8401528012197114598067
338Bellingwedde
353Duurswold2067122520283543420234764
380Meedhuizen19506487
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen
392Oldambt10579
Totaal3865934233619447529389709

Totaaal getaxeerde schade 2022 en verderling grasland, graan en overig.

Bron: BIJ12

WBE nmr.WBESchade 2022GraslandGraanoverig
17Eemsmond148850014885
54Westerwolde0000
208Stadskanaal e.o.0000
224Oude Veenkoloniën218122181200
226Grootegast e.o.0000
233Westerkwartier2733273300
287Bierum7448744800
288Fivelgo8067451635520
338Bellingwedde0000
353Duurswold347642553692290
380Meedhuizen0000
382Hunsingo0000
383Noordelijk Westerkwartier0000
390Meeden e.o.0000
391Noord-West Groningen0000
392Oldambt0000
Totaal89709620441278114885

beheer in groningen

afschot overzomerende grauwe gans

Het beheer van overzomerende grauwe ganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen. 

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
17Eemsmond1491277416663
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkolonieën225371859
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier21220522
287Bierum1232441651
288Fivelgo283023
338Bellingwedde
353Duurswold315291317411614
380Meedhuizen16916
382Hunsingo28
383Noordelijk Westerkwartier6650736
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen169122133352127
392Oldambt1525121111148
Totaal70866878311441159