Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet 2022 – Overwinterende Grauwe Gans

Factsheet 2022 – Overwinterende Grauwe Gans

29 januari 2023

Grauwe Gans

Anser anser

De aantallen stegen vanaf 1975 enorm, een gevolg van de toegenomen Noordwest-Europese broedpopulatie inclusief de Nederlandse. De aantallen zijn het hoogst in najaar en winter, wanneer de omvangrijke eigen populatie (grotendeels standvogels) aanvulling uit Noord- en Oost-Europa krijgt.

Rond 2010 ging het om maximaal een half miljoen Grauwe Ganzen, verdeeld over het hele land maar met accenten in het Deltagebied en rivierengebied. Streng winterweer heeft weinig effect op aantallen en verspreiding.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1610).

De soort is een aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

Aantallen in Groningen

overwinterende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overwinterende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

Aantallen totaal en per jaar

belang in groningen

schade overwinterende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overwinterende grauwe gans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
17Eemsmond
54Westerwolde14043278
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën70107703467394904234211
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier141176321166383068864979
287Bierum1227812595223653516264304
288Fivelgo1668921597395985700435055
338Bellingwedde
353Duurswold51715805887840192548262239
380Meedhuizen42606959667
382Hunsingo36162313
383Noordelijk Westerkwartier01292.385
390Meeden
391Noord-West Groningen
392Oldambt12430659043110176919559
Totaal119903138672246850294001473327

Totaal getaxeerde schade en verdeling naar gewas en foerageergebied (2022)

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naamschade 2022grasgraanfoerageergebiedgeen foerageergebied
17Eemsmond
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën34211342112380010411
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier649795795470255280112178
287Bierum643044255621748611103194
288Fivelgo3505535055273377718
338Bellingwedde
353Duurswold2622392064415579887665174574
380Meedhuizen667667667
382Hunsingo231323132313
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden
391Noord-West Groningen
392Oldambt955995599559
Totaal47332737919894130252713220615

beheer in groningen

afschot overwinterende grauwe gans

Het beheer van overwinterende grauwe ganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
17Eemsmond11269514473
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkolonieën111975
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier14
287Bierum66776
288Fivelgo3254
338Bellingwedde1321
353Duurswold331325251322190
380Meedhuizen321216406
382Hunsingo30616
383Noordelijk Westerkwartier6373050
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen24988165190169
392Oldambt1043010910085
Totaal859534660753605