Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Brandgans
  4. /
  5. Factsheet 2022 – Overwinterende Brandgans

Factsheet 2022 – Overwinterende Brandgans

29 januari 2023

Brandgans

Branta Leucopsis

De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in sommige winters meer dan 800.000 exemplaren, overeenkomend met 80% van de flyway-populatie.

De verspreiding bleef tot rond 1990 sterk beperkt tot Friesland en het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied. Daarna veroverde de Brandgans ook het binnenland. Hier neemt hij, in tegenstelling tot de kustgebieden, ook recent nog toe. Piekaantallen in het binnenland worden doorgaans in de nawinter geteld. Koud winterweer leidt tot enige herverdeling binnen ons land: relatief lage aantallen in Noord-Nederland en relatief hoge aantallen in het zuidelijk deel. 

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1670).

aantallen en spreiding in groningen

overwinterende brandgans

Aantallen totaal en per jaar

2021: midwintertelling op de 3e zaterdag van januari

belang in groningen

schade overwinterende brandgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende brandgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
17Eemsmond8856184110303
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën2451334773512566913495759
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier1536822240339582652618417
287Bierum2899028326390122313865508
288Fivelgo55378617151157947345171954
338Bellingwedde
353Duurswold99054107548245481232521154807
380Meedhuizen9844505520167
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier15381292
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen
392Oldambt441185338370256764038237
Totaal277261309973492525501063455152

Totaal getaxeerde schade met verdeling gewas en foerageergebied (2022)

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naamschade 2022grasgraanoverigfoerageergebiedgeen foerageergebied
17Eemsmond103037913239110303
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkoloniën95759957597259823162
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier1841718417165041913
287Bierum65508640191489617123796
288Fivelgo7195471954656356319
338Bellingwedde
353Duurswold15480715226025477197582832
380Meedhuizen167167167
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden
391Noord-West Groningen
392Oldambt382373823738237
Totaal455152396805419752391288423166730

beheer in groningen

afschot overwinterende brandgans

Het beheer van overwinterende brandganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
17Eemsmond2314606310
54Westerwolde
208Stadskanaal e.o.
224Oude Veenkolonieën
226Grootegast e.o.
233Westerkwartier4
287Bierum1
288Fivelgo2
338Bellingwedde
353Duurswold661
380Meedhuizen e.o.
382Hunsingo
383Noordelijk Westerkwartier
390Meeden e.o.
391Noord-West Groningen23615611613860
392Oldambt21877202654
Totaal48631237826674