Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Kolgans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overwinterende Kolgans

Factsheet 2021 – Overwinterende Kolgans

11 juli 2022

Kolgans

Anser albifrons

Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop uit Noordoost-Nederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het rivierengebied), soms ook tot een massale toestroom of doortrek van vogels die eerst oostelijker pleisterden.

De landelijke aantallen namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op een herverdeling van binnen Europa overwinterende Kolganzen en verlaagde jachtdruk. Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds vroeger en namen Kolganzen nieuwe pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen blijven overigens niet langer hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in februari. De in Nederland overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de seizoensgemiddelden nog toenamen komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst arriveren.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1590).

aantallen en spreiding in GRONINGEN

overwinterende kolgans

Tekst aanleveren

Aantallen totaal en per jaar

belang in GRONINGEN

schade overwinterende kolgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende kolgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
17Eemsmond137
224Oude Veenkoloniën31804343253784267421994
233Westerkwartier3784820551598778722867
287Bierum950341
288Fivelgo11120387510213
353Duurswold7236442183732023850548698
380Meedhuizen1311600
382Hunsingo3616
383Noordelijk Westerkwartier374
392Oldambt8086881910369
Totaal162683925681485545311957175

beheer in groningen

afschot overwinterende kolgans

Het beheer van overwinterende kolganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
17Eemsmond4116
54Westerwolde4
224Oude Veenkolonieën1512
233Westerkwartier16
287Bierum1114
288Fivelgo201317
338Bellingwedde2328
353Duurswold213209220450250
380Meedhuizen2576
382Hunsingo1024
383Noordelijk Westerkwartier63311
391Noord-West Groningen10163427547
392Oldambt45874010365
Totaal435372318700438