Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overwinterende Grauwe Gans

Factsheet 2021 – Overwinterende Grauwe Gans

11 juli 2022

Grauwe Gans

Anser anser

De aantallen stegen vanaf 1975 enorm, een gevolg van de toegenomen Noordwest-Europese broedpopulatie inclusief de Nederlandse. De aantallen zijn het hoogst in najaar en winter, wanneer de omvangrijke eigen populatie (grotendeels standvogels) aanvulling uit Noord- en Oost-Europa krijgt.

Rond 2010 ging het om maximaal een half miljoen Grauwe Ganzen, verdeeld over het hele land maar met accenten in het Deltagebied en rivierengebied. Streng winterweer heeft weinig effect op aantallen en verspreiding.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1610).

De soort is een aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

Aantallen in Groningen

overwinterende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overwinterende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

Aantallen totaal en per jaar

belang in groningen

schade overwinterende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overwinterende grauwe gans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nmr.WBE naam20172018201920202021
17Eemsmond68
54Westerwolde769814043278
224Oude Veenkoloniën9246701077034673949042
233Westerkwartier177461411763211663830688
287Bierum4048512278125952236535162
288Fivelgo5764416689215973959857004
353Duurswold11773951715805887840192548
380Meedhuizen547242606959
382Hunsingo21603616
383Noordelijk Westerkwartier1292
390Meeden5351
391Noord-West Groningen4702
392Oldambt165751243065904311017691
Eindtotaal284886119903138672246850294001

beheer in groningen

afschot overwinterende grauwe gans

Het beheer van overwinterende grauwe ganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
17Eemsmond35112695144
224Oude Veenkolonieën2011197
233Westerkwartier14
287Bierum46677
288Fivelgo2325
338Bellingwedde3132
353Duurswold458331325251322
380Meedhuizen2032121640
382Hunsingo306
383Noordelijk Westerkwartier1663730
391Noord-West Groningen13824988165190
392Oldambt15210430109100
Totaal848859534660753