Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Brandgans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overwinterende Brandgans

Factsheet 2021 – Overwinterende Brandgans

11 juli 2022

Brandgans

Branta Leucopsis

De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in sommige winters meer dan 800.000 exemplaren, overeenkomend met 80% van de flyway-populatie.

De verspreiding bleef tot rond 1990 sterk beperkt tot Friesland en het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied. Daarna veroverde de Brandgans ook het binnenland. Hier neemt hij, in tegenstelling tot de kustgebieden, ook recent nog toe. Piekaantallen in het binnenland worden doorgaans in de nawinter geteld. Koud winterweer leidt tot enige herverdeling binnen ons land: relatief lage aantallen in Noord-Nederland en relatief hoge aantallen in het zuidelijk deel. 

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1670).

aantallen en spreiding in groningen

overwinterende brandgans

Aantallen totaal en per jaar

belang in groningen

schade overwinterende brandgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende brandgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
17Eemsmond4516288561841
224Oude Veenkoloniën3760324513347735125669134
233Westerkwartier1114515368222403395826526
287Bierum2601028990283263901223138
288Fivelgo62017553786171511579473451
353Duurswold9776999054107548245481232521
380Meedhuizen54729844505520
383Noordelijk Westerkwartier299615381292
392Oldambt18174411853383702567640
Totaal289991277261309973492525501063

beheer in groningen

afschot overwinterende brandgans

Het beheer van overwinterende brandganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
17Eemsmond823146063
224Oude Veenkolonieën5
233Westerkwartier34
287Bierum21
288Fivelgo12
353Duurswold661
391Noord-West Groningen125236156116138
392Oldambt3652187720265
Totaal509486312378266